Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Vytlačiť
 

MESTO JELŠAVA  Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava

v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž  

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku - poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území mesta Jelšava. 
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka