Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj a nájom majetku mesta

Predaj a nájom majetku mesta

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - časť priemyselnej budovy súp. č. 783, postavenej na parcele registra C č. 1355/8, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o podlahovej ploche 300,00 m2. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka