Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestský úrad

Adresa: Mestský úrad Jelšava 
                Námestie republiky 499                            
                049 16 Jelšava

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
        +421 911 434 303
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail: mestskyurad@jelsava.sk

Web: www.jelsava.sk


Kontakty - referáty


Úradné hodiny:

Pondelok 7.00 - 15.00
Utorok 7.00 - 15.00
Streda 7.00 - 16.30
Štvrtok 7.00 - 15.00
Piatok 7.00 - 13.30


Primátor: MVDr. Kolesár Milan
Tel.: +421 905 507 595
        +421 58 448 24 22

Zástupca primátora: Karol Szabo

 

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, zložený zo zamestnancov mesta.

Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  2. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí primátora mesta vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  4. vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
  5. organizačno - technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka