Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života Mesta Jelšava a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Jelšave má 9 poslancov.

Zoznam poslancov:

Meno a priezvisko

Peter Repák, Bc.    
Karol Szabo    
Pavol Zapletal, Ing.
Emília Simanová, Mgr.    
Ivan Pašiak  
Jozef Gurský    
Eva Přibylová, Mgr.    
Attila Žilka    
Ladislav Koto    

Zástupca primátora

Karol Szabo


Poslanec poverený zvolaním a vedením MsZ

Peter Repák, Bc.


Mestská rada

Karol Szabo
Peter Repák, Bc.
Attila Žilka


Predsedovia komisií mestského zastupiteľstva

 1. Pavol Zapletal, Ing. predseda komisie finančnej a správy mestského majetku
 2. Ivan Pašiak predseda komisie výstavby a rozvoja mesta
 3. Ladislav Koto predseda komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo lesné a vodné hospodárstvo
 4. Peter Repák, Bc.  predseda sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie
 5. Attila Žilka predseda komisie na ochranu verejného poriadku
 6. Emília Simanová, Mgr. predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport
 7. Karol Szabo predseda Zboru pre občianske záležitosti
 8. Jozef Gurský predseda komisie na ochranu verejného záujmu


Členovia komisie pre vybavovanie sťažností mesta Jelšava

 1. Karol Szabo
 2. Attila Žilka
 3. Eva Přibylová, Mgr. 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka